Ook deel uit maken van het project? Het verschil helpen maken?

Wilt u deel uit maken van het project en het verschil helpen maken? Wordt dan donateur! Iedere euro die binnenkomt voor het project zal een enorm rendement hebben: het zal levens veranderen, het zal iets laten zien van wie God is, het zal vermenigvuldigen omdat… het beetje wat je geeft, veel wordt in de hand van God!

Alle vormen van financiële bijdragen zijn van harte welkom. Periodieke bijdragen worden uiteraard zeer gewaardeerd. Download hiervoor het machtigingsformulier, vul deze in en stuur hem op naar het secretariaat.

Wanneer u een periodieke gift wilt doen, kunt u ook overwegen deze schriftelijk vast te laten leggen. Voordeel hiervan is dat u uw gift, zónder drempelbedrag, in z’n geheel kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt. Neemt u, wanneer u dit wilt, gerust contact met ons op via het contactformulier of via de mail.

Ook is het mogelijk om een eenmalige gift over te maken op bankrekeningnummer NL66 RABO 0326 8720 86 t.n.v. Stichting ElizaYo o.v.v. “donatie ElizaYo”.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!