ANBI

ANBI stichting ElizaYo

Stichting ElizaYo is een stichting die door de belastingdienst is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemeen:

Stichting ElizaYo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder nummer 70633479, RSIN 858401800 en heeft als doel: “Stichting ElizaYo ondersteunt op verschillende manieren maar vooral financieel een van de hulpprojecten van de Zuid-Afrikaanse “ANBI” organisatie Helderberg Uitreik. Dit gelijknamige hulpproject is een specifiek jongerenproject en heeft als doel het verbeteren van de toekomstverwachting van kansarme jongeren door middel van het aanbieden van een bij het individu passende opleiding en daarop volgend het vinden van een passende baan”. (citaat statuten oprichtingsacte stichting ElizaYo)

Bank:

Bankrekeningnummer Stichting ElizaYo: NL66 RABO 0326 8720 86.

Contactgegevens:

Stichting ElizaYo

Donk 38, 8266 JC Kampen

emailadres: post@elizayo.nl

website: www.elizayo.nl

Bestuur:

Ad van der Maarel, voorzitter

Cora ten Brinke-Lindhout, secretariaat

Karstjan van den Berg, penningmeester

Bernd Florijn, algemeen bestuurslid en PR

Bezoldiging:

Stichting ElizaYo kent geen bezoldigd bestuur, directie of personeel.

Verslagen:

In het kader van de ANBI-publicatieverplichting van Stichting ElizaYo plaatsen we hier ons jaarverslag van 2020 en onze meest recente jaarrekening.

Het stichtingsplan met inhoudelijke informatie over de missie van stichting ElizaYo kunt u hier vinden.