De daad bij het woord voegen!

Hulpverlening is meer dan alleen het aanbieden van opleidingen. Het is ook, maar vooral, naast de bevolking gaan staan en ze in raad en daad bij staan in alles. Van het aanbieden van een maaltijd tot het helpen bij het zoeken naar werk. Van het bedenken van gezellige activiteiten voor ouderen tot het organiseren van voetbaltoernooitjes voor de jeugd. Communitywork: dat is de gemeenschap dienen in de ruimste zin van het woord.

In de afgelopen maanden organiseerden we in het kader van communitywork onze eerste cursus “kweek je eigen groenten”. Onze enthousiaste cursisten, mannen en vrouwen afkomstig uit de townships, leerden in zes cursusmomenten over zaaien, zorg, groei en meer… Praktisch resulteerde dat al in een gemeenschapstuin binnen de township, waar met en voor elkaar gezaaid, gezorgd en geoogst wordt. Zeer zeker voor herhaling vatbaar dus, deze cursus!

Door de samenwerking met de leer-werk trajecten kunnen we de mensen in de omgeving helpen. We leren onze jonge mensen hierdoor omzien naar elkaar, waardoor er bewogenheid en respect voor elkaar groeit. Hierdoor willen we de vicieuze cirkel van geweld, prostitutie, eenzaamheid en armoede doorbreken.