Welkom op de website van stichting ElizaYo!

Stichting ElizaYo deelt de droom van de plaatselijke Helderbergkerk en andere betrokkenen, die in de wijk “Beverley Hills” in Strand (Kaapstad, Zuid-Afrika) de handen in één hebben geslagen. Samen met de stichting zijn zij verantwoordelijk voor een leer-werkproject met als doel om de vele kansarme jongeren in de wijk toekomst te bieden.

Door gebrek aan scholing, verslavingen, armoede en geweld komt 70% van deze jongeren in de prostitutie of criminaliteit terecht. Om de vicieuze cirkel waarin ze leven te doorbreken, is het leer-werkproject ElizaYo (toekomst) opgezet. Door het bieden van scholing en vorming krijgen deze jongeren weer toekomstperspectief! Het project valt onder verantwoordelijkheid van de Zuid-Afrikaanse hulporganisatie Helderberg Uitreik.

Vanuit Nederland verblijven Herman en Henrien Lindhout en hun kinderen voor langere tijd in Zuid-Afrika om het project vorm te geven, uit te bouwen en te continueren.

Helpt u mee het verschil te maken en deze jongeren hun toekomst terug te geven?

logo stichting ElizaYo