Ons doel en onze missie

Stichting ElizaYo deelt de droom van de plaatselijke Helderbergkerk en andere betrokkenen, die in de wijk “Beverley Hills” in Strand (Kaapstad, Zuid-Afrika) de handen in één hebben geslagen. Samen met de stichting zijn zij verantwoordelijk voor een leer-werkproject met als doel om de vele kansarme jongeren in de wijk toekomst te bieden. Want door gebrek aan scholing, verslavingen, armoede en geweld komt 70% van deze jongeren in de prostitutie of criminaliteit terecht. Om de vicieuze cirkel waarin ze leven te doorbreken, is het leer-werkproject ElizaYo (toekomst) opgezet waardoor deze kansarme jongeren weer toekomstperspectief hebben en hun dromen kunnen dromen.

Vanuit het geloof dat God mensen de opdracht en de bewogenheid geeft om in liefde om te zien naar anderen dichtbij en ver weg, wil stichting ElizaYo haar steentje bijdragen aan dit mooie project. Dat is vooral financiële steun maar ook andere vormen van steun om het project een steuntje in de rug te geven zijn denkbaar.

Vanuit Nederland verblijven Herman en Henrien Lindhout en hun gezin voor langere tijd in Zuid-Afrika om het project, onder verantwoordelijkheid van Helderberg Uitreik, vorm te geven, op te zetten, uit te breiden en te continueren.

ElizaYo

ElizaYo betstichting ElizaYo logoekent in het Xhosa (één van de Zuid-Afrikaanse talen): toekomst. Dit is wat we willen bieden aan jongeren in de regio Kaapstad. Toekomst in een samenleving waar ogenschijnlijk geen toekomst lijkt te zijn. ElizaYo is ook een samenvoeging van Eliza en youngsters. Eliza betekent: aan God gewijd, youngsters is jeugd. ElizaYo staat voor “aan God gewijde jongeren met toekomst”.

Stichting ElizaYo

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit: Kees Blokland (voorzitter), Cora ten Brinke-Lindhout (secretariaat) en Karstjan van den Berg (penningmeester). Verder is er een werkgroep “fondsenwerving” actief.