Huidige situatie

Zuid-Afrika: land van tegenstellingen. Actief natuurbehoud, kwetsbare mensen. Steenrijke toeristen, straatarme bedelaars. Prachtige estates, kilometers krottenwijken. Voor veel inwoners is Zuid-Afrika niet het paradijs op aarde maar een bikkelharde samenleving waar je maar moet zien te overleven. Veel mensen leven er onder de armoedegrens, het landelijke werkloosheidscijfer is 27% maar in krottenwijken ligt dit cijfer veel hoger. Ongeveer 70% van deze mensen heeft in deze zogenaamde townships geen of een heel laag inkomen. Vooral kinderen en vrouwen zijn hier de dupe van, omdat vaders vaak niet in beeld zijn. Verkrachtingen zijn aan de orde van de dag. Door verslavingen aan alcohol en drugs worden kinderen geboren met een laag IQ. Aangepast onderwijs is er eenvoudigweg niet, zodat deze kinderen uiteindelijk op straat belanden. Die straat is vol met problemen en gevaren. Jongens belanden vaak in de criminaliteit, meisjes in de prostitutie.

Het project

Iedereen heeft talent! Alleen niet elke jongere krijgt gelijke kansen om deze talenten te ontwikkelen. Zeker niet in Zuid-Afrika. Door het aanbieden van een traject op maat kunnen jongeren hun talenten ontwikkelen.

Het project telt verschillende projectonderdelen. Voor jongens en jonge mannen is er het leerwerkproject met de opleidingsprofielen “bouw” en “groen”. Voor meisjes en jonge vrouwen is dat het leerwerkproject met de opleidingsprofielen “huishouding”, “verkoop” en “textiel”. Ook heeft de pré-school binnen het project een plekje gevonden. En last but not least is er aandacht voor communitywork: omzien naar elkaar… ook dát moet je leren in een omgeving waar “het recht van de sterkste” overheerst.

Individueel traject

Om allerlei redenen kan een jongere vastlopen op school. Wat je veel ziet in de townships, is dat jongeren op school klassen over moeten doen omdat het niveau te hoog is en er geen goede begeleiding is. Na een aantal keren te zijn blijven zitten, daalt de eigenwaarde van deze jongeren en raken ze gedemotiveerd. Gevolg: veel uitval. Door contacten met scholen, signaleren we deze jongeren. Na gesprekken op school, waarbij we o.a. een inschatting maken van kennisniveau en motivatie, wordt er een passend traject aangeboden aan deze jongeren.

Elke jongere krijgt een individueel traject. Kijkend naar de talenten en gaven van het individu kan er een maatwerktraject worden uitgezet. Dit kan betekenen dat er jongeren zijn die sneller leren, maar ook die langzamer leren. Vast staat dat er een moment komt in het traject dat er stage gelopen zal worden bij één van de bedrijven in de omgeving. Samen met de jongere gaan we op zoek naar een geschikte stageplek. Vanuit het project zal er begeleiding zijn en aanvullende vaardigheden worden aangeleerd door het bedrijf. Deze stage zal na verloop van tijd worden uitgebreid. Het uiteindelijke doel is een vaste baan.

Bouwen aan een toekomst met perspectief!

Samen maken we het verschil!

Vanuit Nederland verblijven Herman en Henrien Lindhout en hun gezin voor langere tijd in Zuid-Afrika om het project, onder verantwoordelijkheid van Helderberg Uitreik, vorm te gaan geven, op te gaan zetten, uit te bouwen en te continueren. Dit kan echter alleen met voldoende financiële middelen. U kunt ElizaYo steunen door het invullen van de automatische incasso. Deze kunt u hier vinden.

De wijk waar het project zich bevindt.