Huidige situatie

Zuid-Afrika: land van tegenstellingen. Actief natuurbehoud, kwetsbare mensen. Steenrijke toeristen, straatarme bedelaars. Prachtige estates, kilometers krottenwijken. Voor veel inwoners is Zuid-Afrika niet het paradijs op aarde, maar een bikkelharde samenleving waar je maar moet zien te overleven. Veel mensen leven er onder de armoedegrens, het landelijke werkloosheidscijfer is 42% maar in de krotten-wijken ligt dit cijfer veel hoger. Ongeveer 70% van deze mensen heeft in deze zogenaamde townships geen of een heel laag inkomen. Vooral kinderen en vrouwen zijn hier de dupe van, omdat vaders vaak niet in beeld zijn. Verkrachtingen zijn aan de orde van de dag. Door verslavingen aan alcohol en drugs worden kinderen geboren met een laag IQ. Aangepast onderwijs is er eenvoudigweg niet, zodat deze kinderen uiteindelijk op straat belanden. Die straat is vol met problemen en gevaren. Jongens belanden vaak in de criminaliteit, meisjes in de prostitutie.

Het project

Op de projectlocatie worden theorie- en praktijklessen gegeven. Daarnaast gaan de jongeren ook praktisch aan de slag bij diverse opdrachtgevers in de omgeving van ons project. Uiteraard met begeleiding van Herman en Henrien. Zo krijgt elke jongere de kans op een toekomst met perspectief. Het project telt op dit moment twee mooie leerwerk-trajecten: groen en textiel. In de toekomst kan dit aantal hopelijk verder worden uitgebouwd, zodat er meer diversiteit aangeboden kan worden.

Daarnaast besteed het project ook tijd en aandacht aan “communitywork”: er zijn voor de gemeenschap. Zo heeft Henrien doordeweeks bijna dagelijks een klasje kinderen onder haar hoede, die om welke reden dan ook nog niet op een basisschool aangemeld zijn. Ze krijgen lees-, schrijf- en rekenlessen. En we helpen de ouders om alle papierwerk in orde te maken zodat deze kinderen wel een plekje op een reguliere school kunnen krijgen. Ook geven we ieder jaar weer een “zaai-je-eigen-groente-cursus” voor ouderen. Meest vrouwen maar ook een enkele man leren hier de basisprincipes van zaaien, zorg en oogsten. Praktisch resulteerde dat al in een gemeenschapstuin binnen de township, waar met en voor elkaar gezaaid, gezorgd en geoogst wordt. Op deze verschillende manieren wil het project, hoe klein ook, iets in beweging zetten wat hoop, licht en toekomst geeft in de levens van de mensen die God op ons pad brengt.

Individueel traject

Elke jongere krijgt een individueel traject. Kijkend naar de talenten en gaven van de jongere wordt een maatwerktraject uitgezet. Vast staat dat er een moment komt in het traject dat er stage gelopen zal worden bij één van de bedrijven in de omgeving. Samen met de jongere gaan we op zoek naar een geschikte stageplek. Vanuit het project zal er begeleiding zijn en aanvullende vaardigheden worden aangeleerd door het bedrijf. Deze stage zal na verloop van tijd worden uitgebreid. Het uiteindelijke doel is een vaste baan.

Bouwen aan een toekomst met perspectief!

Samen maken we het verschil!

Vanuit Nederland verblijven Herman en Henrien Lindhout en hun gezin voor langere tijd in Zuid-Afrika om het project, onder verantwoordelijkheid van Helderberg Uitreik, vorm te geven, op te zetten, uit te bouwen en te continueren. Dit kan echter alleen met voldoende financiële middelen. U kunt ElizaYo steunen door een éénmalige gift te geven maar vooral door één van onze vaste donateurs te worden. Wilt u zich hiervoor aanmelden, vul dan het formulier in wat u hier vindt. Heel hartelijk bedankt!

De wijk waar het project zich bevindt.