Samenwerking

Stichting ElizaYo werkt samen met twee plaatselijke Zuid-Afrikaanse Non Profit Organisations (NPO’s), organisaties zonder winstoogmerk. Goede-doelen-organisaties, op z’n Nederlands gezegd. Voor het ElizaYo-project zijn dat Beverley Hills Uitreik (VGK Strand) en Helderberg Uitreik (NG Helderberg).

Helderberg Uitreik

Helderberg Uitreik is een grote NPO met veel projecten, waar het ElizaYo-project er één van is. Zij ondersteunen het project door support aan de medewerkers, ze zijn financieel betrokken en ze zijn verantwoordelijk voor het project als geheel.

Helderberg Uitreik is een NPO met jarenlange ervaring op gebied van ontwikkelingswerk, evangelisatiewerk en scholing. Een betrouwbare partner die ook samenwerkt met andere Nederlandse stichtingen.

Beverley Hills Uitreik

Beverley Hills Uitreik is een NPO die uitgaat van de Verenigde Gereformeerde Kerk Suid Afrika (VGK). Een kerk in Strand, die onder leiding van Ds. Jetro Cloete actief bezig is met de ontwikkeling van het Life Change Centre in de wijk Beverley Hills. Deze kerk staat naast deze wijk waar grote armoede heerst en de criminaliteit eveneens groot is. Sinds 2017 is het Beverley Hills Life Change Centre een NPO. Deze NPO staat onder leiding van Michael Farmer, hij is voorzitter van de werkgroep.

De VGK heeft als missie om naast kerk en gemeente te zijn, er ook te zijn voor de medemens in de omgeving. Zij willen het verschil maken voor de mensen om hen heen. En door dat verlangen is het Life Change Centre ontstaan. Vanuit dit centrum willen zij levens veranderen van mensen die leven in armoede en in de macht zijn van verslaving, geweld en criminaliteit. Door het aanbieden van onderwijs aan kinderen en aan tieners, willen zij kansen bieden die er anders niet zouden zijn.

Het Life Change Centre was in eerste instantie de uitvalsbasis van het project dat stichting ElizaYo ondersteunt. In verband met de toenemende onveiligheid in de wijk is het project verhuisd naar een andere projectlocatie, waar nu met veel vreugde en in alle rust gewerkt wordt.