Daadkrachtig leren!

Door middel van praktijkonderwijs gaan jongeren zich ontwikkelen voor het werken in de bouw. Basisvaardigheden als schilderen, timmeren, zagen en meer worden aangeleerd binnen het traject “bouw”.

Uiteraard komt ook technische kennis, zoals rekenvaardigheid, aan bod. Vierkante meters, inhoudsmaten van funderingen, maten van lengtes en breedtes, begrippen die vooral in de praktijk aangeleerd gaan worden. Datzelfde geldt voor de technieken op het gebied van bouwen. Geen boeken, maar handen uit de mouwen! Bouwen aan je toekomst!

Jongeren zullen de kneepjes van het vak leren door het maken van houten meubelen, zoals banken en tafels. Maar ook door er, onder begeleiding, op uit te gaan voor een betaalde klus. Leren door te doen, met als tegenprestatie de waardering van de klant in de vorm van betaling. Deze betaling komt volledig ten goede aan het project zodat we kunnen investeren in een volgende klus. Hoe mooi is dat…!?

Vast staat dat er een moment komt in het traject dat er stage gelopen zal worden bij een van de bedrijven in de omgeving. Samen met de jongere gaan we op zoek naar een geschikte stageplek. Vanuit het project zal er begeleiding zijn, aanvullende vaardigheden worden aangeleerd door het bedrijf. Deze stage zal na verloop van tijd worden uitgebreid. Het uiteindelijke doel is een vaste baan.