Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze website is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van Stichting ElizaYo te Kampen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is al het aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd. De beheerder van deze website neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze website.

Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt aangeboden, kan niet gegarandeerd worden dat deze informatie juist, volledig en actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het bestuur van Stichting ElizaYo te Kampen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Het is mogelijk om via links toegang te krijgen tot andere websites. Voor de inhoud van deze sites is Stichting ElizaYo te Kampen niet verantwoordelijk.

De informatie op de site wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mocht u op deze site een pagina of document tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste informatie bevat, of heeft u andere opmerkingen over de website, neem dan contact op met het secretariaat.

Copyright

Op alle artikelen, documenten, foto’s en andere afbeeldingen op deze website berust copyright! De inhoud en afbeeldingen zijn gemaakt door diverse bronnen. Mocht u van mening zijn dat ten onrechte teksten of beelden zijn gebruikt, omdat daarvan de rechten bij u rusten, neem dan contact op met het secretariaat.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden overgenomen, verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting ElizaYo te Kampen.

Privacy

Op de openbare website zal nooit privacygevoelige informatie te vinden zijn, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Bij de teksten en foto’s is er getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met het secretariaat.